Diagram kołowy

            W odręcznie narysowanym okręgu uczniowie w formie kołowego wykresu zaznaczają czas, jaki poświęcili w ciągu ostatnich 24 godzin (tygodnia, miesiąca) różnym sprawom, w tym także modlitwie, czytaniu Pisma świętego, bezinteresownej pomocy innym, własnym obowiązkom itp.