Praca ze zdjęciami

            Zdjęcia rozłożone są na stołach. Uczestnicy katechezy wybierają po jednym zdjęciu, które kojarzy im się z podanym wcześniej tematem. W grupach omawiają swoje skojarzenia, a następnie relacjonują wyniki tej rozmowy wszystkim zebranym. Jest to metoda polecana na rozpoczęcie katechezy. Pracę można zakończyć krótkim streszczeniem, wypracowaniem lub ułożoną przez uczniów modlitwą.