Wolne miejsca do uzupełnienia

            W formie testu, z którego wymazano niektóre fragmenty („zabawa w odnaleziony stary papirus”). Przy znanych tekstach – można korzystać z pamięci, przy nieznanych sygnaturka może być także lekko nieczytelna. Przy sprawdzeniu pracy uczniowie mog± sami odnaleĽć tekst w Pi¶mie ¶więtym.