Uczenie się tekstów biblijnych na pamięć

            Ważna metoda ze względów wychowawczych. Możliwa w ramach katechezy recytacja (np. wybrać „swój psalm” i nauczyć się go na pamięć).