Porównywanie różnych tłumaczeń w grupach

            Dla starszych. Każda z grup otrzymuje różne tłumaczenie perykopy (Bi­blia Tysiąclecia, Poznańska itp.). Trzeba zostawić czas na przygotowanie (przeczytanie, przemyślenie). Wspólnie czyta się poszczególne tłumaczenia zwraca­jąc uwagę na różnice.

            Podobną metodę można zastosować w grupie dobrze władającą obcym językiem (np. niemiecki czy angielski). Zakłada się również znajomość tego języka przez katechetę. Porównanie tego samego tekstu w różnych językach może obudzić nowe spojrzenie na znany wcześniej tekst.

            Można również porównywać w Biblii poszczególne osoby (np. żywot i charakterystyka Mojżesza, Mojżesz a Chrystus itd.), dzieje z różnych części Bi­blii (dwa opisy stworzenia, historie św. Pawła), podobne perykopy (Ewangelie synoptyczne).