Studium tematyczne

            Przygotowywanie wypowiedzi dotyczących określonego problemu (dziecięctwo Boże, miłosierdzie, wiara, modlitwa itp. – por. słowniki biblijne). Uczniowie czytają teksty i przygotowują wypowiedź rozwiązującą problem.