Drama

            Rozumiana jako odgrywanie scen nie opisanych w Biblii, np. spotkanie po czterech latach dobrego Samarytanina i człowieka, któremu pomógł; rozmowa Marty i Marii po wyjściu Jezusa z ich domu; Piłat po zmartwychwstaniu Jezusa. Przebieg dramy: wpierw odczytywana jest perykopa biblijna, katecheta zachęca do identyfikacji z uczestnikami, później uczniowie układają scenariusz rozmowy (spotkania) i sami prezentują.