Teatralizacja (odgrywanie scen biblijnych):

a.      czytanie z podziałem na role – możliwie wcześniej przygotowane;

b.      inscenizacja znanych, prostych scen – albo wcześniej przygotowanych, albo spontanicznie, na zakończenie – w celu utrwalenia, pogłębienia tre­ści – reszta klasy występuje jako aktywny odbiorca „co myślicie?”, „jak wyrazić bunt? żal? cierpienie?” – zaangażowanie możliwie dużej liczby uczniów (np. do „efektów specjalnych” – szumu);

c.      pantomima – na kanwie czytanego tekstu uczniowie przedstawiają akcję. W młodszych klasach przy czytanym tekście, w starszych można spróbować bez równolegle czytanego tekstu. Uczniowie mimiką i gestami muszą przeka­zać treść wydarzenia.