Szukanie tytułu dla danej perykopy (Alternatywne tytuły)

            W małych grupach należy znaleźć jak najwięcej różnych tytułów pasujących do danego fragmentu (liczy się ilość). Następnie grupa powinna wybrać ich kilka (albo tylko jeden). Najlepiej, gdy wybrany tytuł przedstawiony jest na arkuszach większego formatu. Zadaniem katechety jest czuwanie nad ładem w klasie i uporządkowanie zebranego materiału.