Biblia i obraz

            Z przygotowanych wcześniej obrazów, rysunków, zdjęć należy wybrać najodpowiedniejsze do danego tekstu (np. każdy po jednym). Następnie poprosić o wyjaśnienie, dlaczego ten obraz został wybrany. Ważne jest, aby tekst niósł ze sobą wiele treści (np. błogosławieństwa). Metoda ta może być wstępem do katechezy albo objąć całą katechezę.