Analiza uczuć

Wpierw tekst czytany jest głośno, później każdy czyta indywidualnie przyglądając się i zapisując wszystkie uczucia czy wrażenia, które budzą się w nim w związku z czytanym fragmentem.

Można także analizować uczucia bohaterów danego fragmentu.