Nie dokończone opowiadanie biblijne

            Mniej znany tekst – odczytany lub opowiedziany do połowy. Grupa przygotowuje różne wersje zakończenia.