Antytekst

            Ukazanie tekstów kontrastujących z biblijnymi jest celową prowokacją, która powinna prowadzić do nowego odkrycia Pisma świętego. Możliwe jest wykorzystanie ważnych tekstów – deklaracji Jezusa, Apostołów, proroków (np. „antybłogosławieństwa”, „Pasterzem moim jest narkotyk, alkohol...”, „Hymn o pieniądzu”).