Krótkie formuły wiary

W mniejszych grupach na podstawie wybranych fragmentów biblijnych należy sformułować krótkie wypowiedzi na temat, kim jest Bóg i jaki On jest, układając Credo – wyznanie wiary (wierzę w Boga, który jest...). Później w całej grupie można uszeregować teksty według ich teologicznej ważności.