Zamiana tekstu

Ø     na list do bliskiej osoby, do współczesnych ludzi itp.;

Ø     na modlitwę (np. modlitwa dziękczynna Zacheusza po spotka­niu z Jezusem; „modlitwa smutnego młodzieńca” itp.);

Ø     na dialog między bohaterami;

Ø     na sprawozdanie (notatkę prasową z wybranej gazety);

Ø     na telegram (do 15 słów) albo SMS (np. do 100 znaków);

Ø     wywiad z postacią z tekstu (np. radiowy);

Ø     opowiadanie z różnych punktów widzenia (dla starszych);

Ø     używając innych słów (parafraza, np. dziesięciu przykazań).