Analiza tekstów nienarracyjnych

            Dotyczy wypowiedzi prorockich, przemówień, listów, przysłów. Prze­biega według następujących punktów:

  • Kim jest autor? Co mówi sam o sobie?
  • Kim są adresaci?
  • Jakie relacje zachodzą między autorem i adresatami?
  • Jakie są motywy wypowiedzi?
  • Jaki jest ich kontekst?
  • Jakim gatunkiem literackim posługuje się autor? Jakie stosuje figury i formy stylistyczne?
  • Co można powiedzieć o innych osobach występujących w tekście? W jakim stosunku są do autora i adresatów? Dlaczego są wspomniani?
  • Jakie pojęcia teologiczne występują w tekście?