Krąg biblijny

            Przeznaczony jest dla starszej młodzieży zainteresowanej Biblią. Pracą kie­ruje animator, a spotkanie składa się z dwóch części: egzegetycznego wyjaśnienia tekstu oraz zastosowania praktycznego.