Dzielenie się Ewangelią

            Praca w małych grupach, polegająca na dzieleniu się osobistym odbio­rem biblijnego fragmentu. Każdy powinien mieć własny tekst. Na początku na­stę­puje głośne przeczytanie fragmentu, później chwila ciszy na zastanowienie się („jak ten tekst przemawia do mnie?”, „co mnie szczególnie poruszyło?”, „co odkryłem?”). Dzielenie rozpoczyna prowadzący. Warto zachęcać do wypo­wiedzi, lecz nikogo nie można przymuszać. Nie wolno też przerywać („każdy ma prawo do własnego odbioru”). Nie powinno się podejmować dyskusji, choć trzeba niekiedy wyjaśnić trudne kwestie. Dzielenie się kończy wspólna modli­twa. Jest to metoda przeznaczona raczej dla grup już doświadczonych.