Ewangeliczna rewizja życia

            Jedna z form pracy w grupach (uwaga: nie w każdej klasie do przeprowa­dzenia!). Składa się z trzech części: „widzieć” (fakt, problem, sprawę), „ocenić” (w świetle Pisma świętego), „działać” (postanowienie, zastosowa­nie życiowe). Metoda ta wymaga dużej aktywności i spontaniczności grupy.