Uczenie się wybranych tekstów na pamięć

            Należy „w sposób mądry zrównać udział w katechezie przemyślenia i  spontaniczności, dialogu i milczenia, pisania i pamięci (...) Celebrowanie czyli «pa­mięć» przesławnych wydarzeń z historii zbawienia wymaga ich dokładnej zna­jo­mości. Przyswojenie pamięciowe słów Jezusa, ważnych tekstów biblijnych, De­ka­logu, formuł wyznania wiary, tekstów liturgicznych, ważniejszych modlitw, głównych prawd nauki chrześcijańskiej nie tylko nie uwłacza godności młodych chrześci­jan, ani nie stanowi przeszkody w osobistym dialogu z Bo­giem, ale jest nawet prawdziwą koniecznością (...) Musimy być realistami. Kwiaty wiary i pobożności – jeśli można się tak wyrazić – nie wyrastają na miejscach pustynnych katechiza­cji nie posługującej się pamięcią” (CT 55).