Tworzenie tabeli

            Ten rodzaj pracy budzi samokrytycyzm i pozwala w sposób dość intere­su­jący zdobywać nowe wiadomości. Jest też swoistą formą kontroli i utrwalenia treści katechezy. Przed czytaniem każdy uczeń posiada kartkę podzieloną na dwie części:

 

Napisz (w streszczeniu), co z treści zawar­tych w tekście wiedziałeś już wcześniej?

Napisz, co nowego dowiedziałeś się z przeczytanego tekstu?