Antytemat (Prowokacje)

            Polega na odwróceniu problemu, kiedy odpowiedzi na ważne pytania są ste­reotypowe. Np. zamiast szukać odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego mamy być świętymi?”, katecheta stawia pytanie prowokacyjne: „Dlaczego mamy być ludźmi grzechu?” („Dlaczego nie warto się modlić?”, „Dlaczego nie potrzebujemy Kościoła?”, „Co daje niewiara?”, „Jak być nieszczęśliwym?”). Na koniec uczniowie odpowiadają: „Co w takim wypadku tracimy?”.