Przekonaj mnie

            Jest to ćwiczenie wprowadzające uczniów w sztukę dyskutowania. Praca przebiega w dwójkach. Jedna osoba odgrywa rolę „zagorzałego” niewierzącego, druga szuka argumentów, by go przekonać. Następnie zamieniają się rolami.