Kula śniegowa (Dyskusja piramidowa, 2-4-8)

Polega na wypracowaniu wspólnego stanowiska przechodząc od pracy indywidualnej do zespołowej. Pozwala katechizowanym ćwiczyć i obserwować proces uzgadniania stanowisk. Technika daje szansę każdej osobie na sprecyzowanie swojego zdania na podany temat. Przebieg zajęć: Uczestnicy pracują indywidualnie nad tym samym problemem, po chwili łączą się w pary i  pracują wspólnie, dalej w czwórki, w ósemki itd., wypracowując (pisemnie) zdanie grupy na zadany temat (np. definicja modlitwy: Modlitwa to...).