Złota rybka

Katecheta wprowadza słowami: Wyobraź sobie, że jest piękne, sobotnie południe (w tle wyciszająca muzyka). Wybrałaś/eś się nad jezioro, wsiadłaś/eś do łodzi. Wokół panuje spokój i cisza. Przerywa go jedynie szum wody, plusk ryb i odgłosy ptaków. Zarzucasz sieć... Wśród wielu znajdujących się w sieci ryb jedna wydaje Ci się szczególna. Mówi do Ciebie i obiecuje spełnienie trzech życzeń w zamian za uratowanie życia. Nie wahasz się. Wpuszczasz złotą rybkę z powrotem do wody. Teraz wypowiadasz życzenia? Jakie są twoje trzy życzenia? Co chciałabyś/chciałbyś zmienić? Czego sobie życzysz? Katecheta może zasugerować dziedziny, z których mają pochodzić życzenia, np.: „Co chciałabyś/chciałbyś zmienić w Twoim uczestnictwie we Mszy świętej?”, „Co chciałabyś/chciałbyś zmienić w Twojej modlitwie?”, „Co chciałabyś/chciałbyś zmienić w Twojej relacji z rodzicami i rodzeństwem?” Uczestnicy formułują życzenia na kartkach i czytają je na głos. Katecheta kontynuuje: Złotka rybka wysłuchała próśb. Czy spełnią się jednak życzenia? Z pewnością tak, bo role zmieniają się. Teraz Ty jesteś Złotą Rybką! Wybierz jedno z tych życzeń i zastanów się: w jaki sposób je spełnić? Uczestnicy pracują nad rozwiązaniem sytuacji problemowej. Po jej zakończeniu przedstawiają pomysły całej grupie, która ocenia skuteczność rozwiązania.