Dyskusja kielecka

Uczestnicy dyskusji odpowiadają pisemnie na pytania zadane przez prowadzącego. Prowadzący zbiera odpowiedzi na wszystkie pytania, przy czym każda odpowiedź jest zapisana na oddzielnej kartce. Grupa dyskutująca zostaje podzielona losowo na tyle podgrup, ile było pytań. Każda podgrupa otrzymuje do analizy i opracowania w formie plakatu odpowiedzi na inne pytanie. Grupy prezentują kolejno odpowiedzi na pytania. Odpowiedzi są zapisane na plakatach, co daje obraz poglądów całej grupy na określony pytaniami problem.