Gorące krzesło

Przebieg: jeden z uczniów siada na „gorącym krześle” ustawionym na środku i stawia pewną, wcześniej przemyślaną, prowokacyjną tezę, np. „wiara jest sprawą prywatną”, „Bóg jest wymysłem człowieka”, „Kościół nie jest potrzebny, by wierzyć w Boga”, „najlepiej być egoistą, miłość nie ma sensu”, „w życiu liczy się tylko pieniądz” itp.), kilkuosobowa grupa może wspierać ochotnika w wyszukiwaniu argumentów w obronie danej tezy, pozostali nato­miast szukają argumentów przeciwnych. Najpierw głos zabiera „prowo­kator”, później rozpoczyna się dyskusja. Nad całością czuwa moderator (uczeń). Na końcu ważne jest ukazanie stanowiska z perspektywy chrześcijaństwa.