Trybunał

            W przypadku, gdy przy jakimś problemie istnieją dwa (lub więcej) pozor­nie prawidłowe (dobre) rozwiązania, a ocena na pierwszy rzut oka nie jest jed­noznaczna. Grupa zostaje podzielona na widownię i poszczególne osoby bio­rące udział w procesie (oskarżony, adwokat, prokurator, sędzia, świadkowie). Nastę­puje proces. Po wydaniu wyroku akcja przenosi się na widownię, która go akceptuje albo neguje wysuwając swoje argumenty. Metoda m.in. dobrze przy­gotowuje do przedstawiania i wyjaśniania zasad moralności chrześcijańskiej.