Opis

- dotyczy na ogół charakterystyki cech, budowy, struktury itd. określo­nych rzeczy (tego, co jest stałe). Zalecany jest wówczas, kiedy nie ma możliwo­ści bezpośredniego oglądu. Powinien być jasny, krótki, zrozumiały, barwny, pobudzający wyobraźnię uczniów.

Opowiadanie przedstawia układy dynamiczne, opis statyczne.