Maskotka: imię – imię

Posługując się maskotką (lekką!) należy przerzucać ją do wybranych osób w klasie powtarzając swoje imię i imię osoby, do której się rzuca. Nie wolno rzucać do tych samych osób (w ten sposób zwiększa się uwaga klasy i nikt nie zosta­nie pominięty).