Obrazowe imię

Każdy na kartce (tablicy) wypisuje swoje imię pionowo i do kolejnych liter znajduje charakterystyczne dla siebie określenia, np.: B – „bojowy”, A – am­bitny, R – roztargniony, T – towarzyski, E – elokwentny, K – koleżeński.