Rebus z imieniem

            Należy przedstawić własne imię posługując się rebusem. Warto wcześniej przypomnieć zasady konstruowania rebusów i razem z uczniami podać przy­kłady prostych „rebusowych” (łatwych do narysowania) słów.