Ja N., gdybym był zwierzątkiem..., byłbym..., bo...

            Przedstawienie polega na uzupełnieniu zdania (można wybrać inne, np. ja N., chciałbym teraz..., ja N., chcę napisać książkę... itp.). Podobnie jak poprzed­nia propozycja również i ta daje sposobność skojarzenia ucznia z charakte­rystyczną wypowiedzią.