Imię i charakterystyczny gest

            Każdy jest wyjątkowy i każdy może przywołać gest, który w specyficzny sposób określa jego osobę. Metoda polega na podzieleniu się takimi gestami w formie rundki w całej klasie. Zamiast gestu może być np. wymienienie ulu­bionego koloru, własnych zainteresowań, najlepszej potrawy itp. Ważna jest okazja do skojarzenia danego ucznia z tym gestem czy z jego wypowiedzią.