Metody katechetyczne

Zapraszam, by dzięki zastosowaniu różnych metod, ożywiać prowadzone katechezy!

 

Metody na poznanie imion

Imię i charakterystyczny gest

Gdybym był zwierzątkiem

Rebus z imieniem

Zdrobnienia

Imię z przymiotnikiem

Nastrojowe imiona

Obrazowe imię

Maskotka: imię - imię

Maskotka: komplement z imieniem

Reklama siebie jako przyjaciela

Jestem niepowtarzalny

 

Metody - SŁOWO mówione

 Wykład

Opowiadanie

Opis

Pytania i pogadanka

Dyskusja - ogólnie

Trybunał

Giełda pomysłów

Panel

Gorące krzesło

Dyskusja kielecka

Trzy kąty (Trzy rogi)

Kilka kątów (Puste krzesło)

Złota rybka

Kula śniegowa (Dyskusja piramidowa, 2-4-8)

Przekonaj mnie

Antytemat (Prowokacje)

 

Metody - słowo pisane

Ogólnie

Wyszukiwanie odpowiedzi na pytania

Tworzenie tabeli

Uczenie się na pamięć

Inne metody

 

Metody biblijne

 Ewangeliczna Rewizja życia

Dzielenie się Ewangelią

Krąg biblijny

Västers

Opowiadanie biblijne

Analiza tekstów nienarracyjnych

Zamiana tekstu

Krótkie formuły wiary

Katalog pytań

Antytekst

Nie dokończone opowiadanie biblijne

Analiza uczuć

Wczucie się w sytuację

Indywidualny wybór tekstu

Biblia i obraz

Szukanie tytułu dla danej perykopy (Alternatywne tytuły)

Teatralizacja

Drama

Studium tematyczne

Studium biograficzne

Porównywanie różnych tłumaczeń

Uczenie się tekstów na pamięć

Wolne miejsca do uzupełnienia

Papierek lakmusowy

Szczepionka

 

Metody OBRAZOWE

Wykorzystanie tablicy

Praca ze zdjęciami

Medytacja obrazu

Puzzle

Diagram kołowy

Fantazyjne obrazy

Witraże

Projekty graffiti

Karty z przysłowiami

Kalendarz

Komiks

 

Widzę to, czego ty nie widzisz

Detektyw obrazów

Obrazowy zestaw pytań

Eksperci od szczegółów

Kolorowanki nie tylko dla dzieci

Obrazowe tło

Domalowywanie obrazu

Nadawanie obrazowi tytułu

Debata „pro” i „contra”

Wybór obrazu (zdjęcia)

Kartkowe pytanie-odpowiedź

Sznur poglądów

 

Metody MUZYCZNE

 Muzyka jest sprawą gustu

Piosenki, które brzmią w uszach

Muzyka wyraża nastroje

Muzyka i ruch

Piosenki zamieniane w sceny

Piosenki opowiadają różne historie

Muzykowanie

Wymyślanie tekstu i melodii

Tworzymy muzykę współczesną

Krytycy tekstów muzycznych

Ścieżka dźwiękowa (udźwiękowienie opowiadania)

Medytacja muzyczna

Malowanie z piosenką – tworzenie plakatu

Malowanie muzyki

Wizualizacja

Ballady o życiu

 

Metody aKTYWIZUJące

Słoneczko

Zmiana metafory

Słowa-klucze

Synektyka

Nie dokończone zdania

Wiersz połówkowy

Puzzle logiczne

5 z 25

Licytacja

Okienko informacyjne

 

Metody wyciszające

Słuchanie

Patrzenie

Dotykanie

Oddychanie

Uciszająca się burza

Napięcie i ulga

Zapuszczanie korzeni