EUROPEJSKA EKIPA KATECHETYCZNA

 

Europejska Ekipa Katechetyczna (EEC) jest grupą osób odpowiedzialnych za dzieło katechezy, zrzeszającą niegdyś 80, a teraz 100 katechetyków z niemal wszystkich krajów Europy. Zasadniczym celem Ekipy jest możliwość wymiany katechetycznych doświadczeń z różnych obszarów naszego kontynentu. W skład grupy wchodzą dyrektorzy narodowych biur katechetycznych, a także niektórzy wykładowcy katechetyki (obecnie w krajach zachodnich mówi się raczej o pedagogice religijnej).

Pomysł utworzenia grupy katechetycznej, w której skład wchodziliby katechetycy z różnych krajów Europy, pojawił się w 1950 r. przy okazji I Międzynarodowego Kongresu Katechetycznego w Rzymie. Twórcami grupy byli dwaj wybitni katechetycy: ks. Leon Arthur Elchinger – dyrektor diecezjalnego biura katechetycznego, późniejszy arcybiskup Strasburga, oraz Klemens Tilmann – znany niemiecki katechetyk, delegat DKV (Niemieckiego Związku Katechetów). W pierwszym spotkaniu, zorganizowanym w Strasburgu w 1951 r., brali udział katechetycy z 6 środkowoeuropejskich krajów. Od tego momentu spotkania odbywają się regularnie co dwa lata w różnych miastach Europy.

Podczas spotkań – Kongresów EEC podejmowane są ważne zagadnienia katechetyczne, np.: „W kierunku twórczej katchezy” (Wiedeń 1972), „Znaczenie Chrystusa dla współczesnego człowieka” (Zurich 1974), „Doświadczenie katechezy i doświadczenie Kościoła” (Rzym 1976), „Inicjacja w życie chrześcijańskie” (Londyn 1978), „Głoszenie Ewangelii bogatym? Zadania i perspektywy katechezy w społeczeństwie zdominowanym przez pieniądz i konsumpcję” (Lizbona 1980), „Dorośli w społeczeństwie i Kościele: katecheza dorosłych” (Monachium 1982), „Głoszenie Ewangelii w świecie rozwoju technologicznego: wyzwania i drogi katechezy” (St. Georgen/ Längsee – Austria 1984), „Niewerbalny język katechezy” (Annency – Francja 1986), „Formacja katechetów” (Gazzada/Mediolan 1988), „Katecheza i liturgia” (Madryt 1990), „Jaka katecheza – jaka Europa?” (Bruksela 1992), „Wprowadzenie w świat symboli” (Częstochowa 1994), „Formacja osób odpowiedzialnych za katechezę” (Henley/Londyn 1996), „Współczesne kultury w Europie i katecheza – lekcja religii” (Kranje – Słowenia 1998), „Być chrześcijaninem w Europie” (Schmochtiz k. Drezna 2000), „Sztuka i katecheza” (Werona 2002), „Dialog międzyreligijny w katechezie – katecheza wychowująca do dialogu” (Budapeszt 2004). Jak łatwo można dostrzec, przeważa tematyka ściśle katechetyczna, natomiast pominięte są problemy związane ze szkolnym nauczaniem religii. Takie ustawienie wiąże się ze specyficznym oddzieleniem katechezy w parafii i lekcji religii w szkole, dominującym zwłaszcza w Niemczech i we Włoszech.

Owoce spotkań EEC widoczne są nie tylko w postaci kolejnych, licznych publikacji, ale przede wszystkim w wyznaczonych kierunkach, w których zmierza współczesna katecheza europejska.

EEC nie jest grupą oficjalną, nie wydaje żadnych dokumentów, posiada raczej charakter doradczy i inspirujący wobec całego dzieła katechezy na naszym kontynencie. Największą wartością poszczególnych kongresów jest możliwość osobistego spotkania, wymiany własnych doświadczeń i otwarcie na nowe wyzwania stające przed współczesną katechezą.

Obecnie Polskę reprezentują w Europejskiej Ekipie Katechetycznej następujące osoby: Anna Królikowska (Kraków), dr Elżbieta Osewska (Warszawa – Łomża), ks. prof. Władysław Kubik SJ (Kraków), ks. prof. Stanisław Kulpaczyński SDB (Lublin), ks. prof. Zbigniew Marek SJ (Kraków), ks. prof. Kazimierz Misiaszek SDB (Warszawa) oraz ks. dr Radosław Chałupniak (Opole). Do tej grupy należy także ks. dr Andrzej Maciąg z Lublina, który prowadzi w Gródku (diec. Kamieniec Podolski, Ukraina) szkołę formacyjną dla katechetów.

 

Alberich E., Équipe Europea di Catechesi, w: J. Gevaert (red.), Dizionario di Catechetica, Torino 1987, s. 242; Schmitt K.H., Europäische Equipe für Katechese, w: LexRP, t. I, k. 500-501; Schreibmayr F., 25 ans d’ Équipe Européenne de Catéchèse, LV 31(1976), s. 487-502.

 

ks. Radosław Chałupniak