ODEJŚĆ

 

CELE:

Umiejętność improwizowania, aranżowania sytuacji

Zdolność odnalezienia się w nowej sytuacji

Kształtowanie umiejętności reprezentowania swojego stanowiska

Rozwijanie zdolności przekonywującego argumentowania

Ćwiczenie wyobraźni, kreatywnego myślenia

Ćwiczenie komunikacji niewerbalnej

CZAS:

Ok. 10 min. (jedna scenka + omówienie)

UCZESTNICY:

Powinna ich cechować zdolność argumentowania, abstrakcyjnego myślenia; umiejętność dyskutowania.

PRZEBIEG:

Uczestnicy dobierają się parami. Aranżują jakąś sytuację (np. jedno z pary chce opuścić przyjęcie, drugie zaś chce pozostać i zatrzymać na przyjęciu partnera).

Uczestnicy mają całkowitą swobodę definiowania pozostawania i odchodzenia. Każdy z uczestników musi szybko wymyślić postać, którą chce zagrać, by można było nawiązać między nimi kontakt i skonkretyzować zamiary każdego z nich. Uczestnicy mają około 10 -15 sekund na zaaranżowanie scenki. Po kilku minutach dyskusji (ok. 7 min.), partnerzy przerywają i omawiają swoją krótką grę.

FUNKCJA:

Poznawcza, dydaktyczna

 

Opr. Piotr Lewandowski