SŁUCHAĆ I KŁÓCIĆ SIĘ

 

CELE:

Poprawienie kultury kłótni

Trening umiejętności słuchania

Kształtowanie umiejętności dyskusji

Rozwijanie zdolności przekonywującego argumentowania

Ćwiczenie podzielności uwagi

Dążenie do umiejętności godzenia się na kompromis

Kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia

Zdolność nie-emocjonalnego prowadzenia dyskusji

Umiejętność wyciągania wniosków z różnicy zdań

CZAS:

Jedna runda + feedback (ang. odzew, reakcja); ok. 10 – 15 min.

UCZESTNICY:

Uczestników musi cechować umiejętność prowadzenia dyskusji, argumentowania oraz abstrakcyjnego myślenia.

PRZEBIEG:

Uczestnicy dobierają się parami, wybierają jakiś temat, w przypadku którego ich zdania są odmienne, lub wymyślają jakiś temat, na który chcą się kłócić. Partnerzy stoją naprzeciwko siebie i mówią jednocześnie. Przedstawiają oni swoje argumenty; jednocześnie słuchają argumentów partnera i próbują tak długo jak to możliwe pozostać przy swoim stanowisku, lub zbliżyć się do kompromisu. Podczas dyskusji nie wolno robić przerw, ani podnosić głosu, lecz starać się myśleć bardziej kreatywnie niż partner. Pod koniec pierwszej rundy partnerzy rozmawiają o tym ćwiczeniu i w feedbacku opowiadają o swoich reakcjach i uczuciach.

WSKAZÓWKI:

Należy zwrócić uwagę, czy udało się zachować równowagę między mówieniem, a słuchaniem. Wart też zastanowić się, czy kłótnie kończyły się kompromisem, czy tez pozostaniem przy swoim stanowisku.

FUNKCJA:

Dydaktyczna, poznawcza, wychowawcza

 

Opr. Piotr Lewandowski