„ANIOŁ STRÓŻ” I WRÓG

 

CELE:

Rozwój umiejętności koncentracji

Ukazanie obecności w życiu Anioła Stróżą

Umiejętność chronienia siebie

Uzewnętrznienie uczuć względem innych osób

Rozbudowywanie fantazji i wyobraźni

Umiejętność komunikacji niewerbalnej

CZAS:

ok. 15-20 min.

PRZEBIEG:

Uczestnicy w zupełnej ciszy spacerują po pomieszczeniu. Po kilku minutach każdy, pozostając w ruchu, wybiera w milczeniu dowolnego uczestnika, którego chce po traktowa jako Anioła Stróża. Następnie każdy wybiera swojego wroga. Teraz każdy ma za zadanie porusza się w pomieszczeniu tak, by jego „Anioł Stróż” znajdował się zawsze między nim, a jego „wrogiem”. Teraz uczestnicy mogą wykorzystać swoją fantazję i wyobrazić sobie różnych wrogów (np. kogoś, komu winni są pieniądze, zbiegłego więźnia). Uczestnicy pokazują te warianty przy pomocy swoich ruchów i całego ciała. Jednocześnie w trakcie całej zabawy należy zachować ciszę.

WSKAZÓWKI:

Należy zadbać o bezpieczeństwo uczestników podczas zabawy, gdyż bawiący się mogą wykonywać chaotyczne ruchy

Należy pamiętać o tym, że cała zabawa odbywa się w milczeniu

Na koniec można przeprowadzić dyskusję o motywach wyboru, o tym jakiego wroga balem (-am) się najbardziej, lub o tym, czy zawsze udało się ochronić siebie

FUNKCJA:

Poznawcza, dydaktyczna    

 

Opr. Piotr Lewandowski