LIST DO POZAZIEMSKIEJ ISTOTY

 

CELE:

Kształtowanie umiejętności definiowanie pojęcia konfliktu

Rozwijanie zdolności wyjaśniania teorii, przyczyn konfliktu

Budowanie umiejętności pracy w grupach

Ćwiczenie umiejętności formułowania wypowiedzi

Kształtowanie umiejętności wyjaśniania znaczeń pojęć abstrakcyjnych

Rozwijanie umiejętności kreatywnej prezentacji wypowiedzi

CZAS:

Burza mózgów ok. 5 min.

Pytania ok. 5 min.

List ok. 10 min.

Definicja ok. 6 min.

Prezentacje do 5 min.

UCZESTNICY:

Przedział wiekowy trudny do określenia. Uczestnicy powinni umieć definiować pojęcia abstrakcyjne.

PRZEBIEG:

Dzielimy arkusz papieru na osiem kolumn i w każdej z nich zapisujemy na górze litery od A do H. Uczestnicy przeprowadzają „burzę mózgów” i szukają słów, które kojarzą im się z pojęciem „konflikt”. Do każdej litery należy dopisać przynajmniej jedno słowo (np. A – agresywność). Skojarzenia należy zapisywać na arkuszu. Po zapisaniu wszystkich skojarzeń na arkuszu, każdy może zapytać, jak należy rozumieć poszczególne z nich. Nie należy jednak oceniać wypowiedzi. Teraz uczestnicy dobierają się w 2-3 osobowe grupy i pisząc list do pozaziemskiej istoty, wyjaśniają słowo „konflikt”, używając przy tym skojarzeń na wybraną literę. W miarę możliwości każda grupa powinna mieć inną literę. Listy należy odczytać. Następnie w nowych grupach 4-5 osób, uczestnicy próbują wymyślić krótką definicję pojęcia „konflikt” (w formie sloganu, błyskotliwego hasła). Każda z grup przygotowuje prezentację swojej wersji „konfliktu”.

POMOCE:

Duży arkusz papieru, flamastry

FUNKCJA:

Dydaktyczna, poznawcza

 

Opr. Piotr Lewandowski