HIS MASTER VOICE

 

CELE:

Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć

Ćwiczenie umiejętności komunikacji niewerbalnej

Rozwijanie umiejętności pracy z drugą osobą

Kształtowanie empatii

Ukazanie swojego temperamentu, charakteru

CZAS:

Przeprowadzenie gry ok. 10 min.

Dyskusja 10 – 15 min.

UCZESTNICY:

Trudno jest określić przedział wiekowy. Uczestnicy powinni potrafić dyskutować o swoich emocjach.

PRZEBIEG:

Uczestnicy dobierają się parami. Jeden z uczestników wybiera dowolne uczucie i wyrażą je poprzez swoje ruchy. Druga osoba towarzyszy ruchom partnera dźwiękami, tak jakby to był jego głos. Każdy próbuje odzwierciedlić intensywność demonstracji partnera oraz zareagować na jego niuanse. W drugiej rundzie następuje zmiana ról. Po przeprowadzeniu drugiej rundy partnerzy siadają i rozmawiają o swoich doświadczeniach w tym ćwiczeniu.

FUNKCJA:

Dydaktyczna, poznawcza

 

Opr. Piotr Lewandowski