AKTYWNIE I BIERNIE

 

Cel: dzięki tej zabawie dzieci mog± sobie u¶wiadomić na ile potrafi± przej±ć inicjatywę w życiu codziennym lub ewentualnie na ile pohamowuj± aktywno¶ć w obecno¶ci pewnych osób

Czas: 40 minut

Uczestnicy dzieci powyżej dziesięciu lat

Pomoce: papier, ołówek

Przebieg gry: zapiszcie na papierze 10 rzeczy, które wykonali¶cie w ostatnim tygodniu razem z kim¶. Macie na to 5 minut.

A teraz obok czynno0sci zapiszcie, które z nich zaproponowali¶cie i rozpoczęli¶cie sami, a kiedy punktem wyj¶cia była inicjatywa innych, a wy byli¶cie tylko uczestnikami. Usi±dĽcie teraz w grupach po cztery i przeczytajcie swoje notatki i omówcie je wspólnie. Macie na to 15 minut.

 

Opr. Monika Kręcichwost