IMIONA, IMIONA

 

Cel: uczestnicy uświadami9ają sobie, że odpowiednim sposobem mówienia (ton, barwa głosu, wyraz twarzy, kontakt wzrokowy) przekazują ważna informacje o tym, jakie odczucia mają wobec partnera. Ponadto zabawa umożliwia poznanie innych uczestników.

Czas: 30-60 minut

Uczestnicy; od 16-tu lat, grupy 12-15 osób

Przebieg zabawy: Przedstawcie się każdy stojąc przed sobą i komunikując się, tylko przez wymawianie swojego imienia. Nie wolno używać innych słów, tylko swoje imię. Możecie przekazywać sobie jednak różna wiadomości np. zmieniając swój głos.

Do zastanowienia: Jak czułem się w czasie tego eksperymentu? Jakie informacje otrzymałem?

 

Opr. Monika Kręcichwost