TO, W CO WIERZĘ

 

Cele: uczeń lepiej poznaje siebie, uczeń uczy się bronić swoich zasad i wierzyć w nie.

Wiek uczestników: 14-17

Czas trwania: 30 min.

Pomoce: Arkusz pomocniczy „To, w co wierzę". 1. Zapisz pięć rzeczy, w które naprawdę wierzysz. Dlaczego są one dla ciebie ważne? Czy chcesz uwzględnić takie tematy, jak rodzina, religia, przyjaźń itd. 2. Na jakie tematy nie masz jeszcze jednoznacznego zdania? Dlaczego się jeszcze nie zdecydowałeś? Jakie są argumenty za i przeciw w tej sprawie? Czy chcesz uwzględnić tutaj takie tematy, jak narkotyki, alkohol, życie i miłość? 3. Czy podjąłeś kiedyś jakąś decyzję, która zaskoczyła każdego albo przynaj­mniej większość osób? Co to było? Dlaczego się tak zdecydowałeś? Jeśli do tej pory nie zdarzyło ci się podjąć jakieś zaskakującej decyzji: Dlaczego łatwo jest przewidzieć twoje reakcje? Co jest w tym dobrego? A co skłania do zastanowienia?

Przebieg zabawy: Zastanówcie się czy łatwo jest kogoś oceniać? Czy macie stałe zasady w ocenianiu? Przygotowałem dla was formularz. Przeczytajcie go uważnie i odpowiedzcie na pytania.

A teraz dobierzcie się trójkami. Wybierzcie sobie takich członków grupy, z którymi nieczęsto pracujecie i którzy mogą mieć inne zdanie niż wy. Trójki opowiadają krótko o swojej pracy. Prowadzący może poprosić poszcze­gólnych uczestników, aby wypowiedzieli się.

Uwagi: Należy pamiętać, że podczas tej zabawy występuje praca w grupach. Osoby współpracujące ze sobą powinny darzyć się zaufaniem.

 

Opr. Marcin Kotygin