MIEJSCE, KTÓREGO NIENAWIDZĘ

 

Cele: uczniowie ćwiczą swoją wyobraźnię, mogą zaprojektować inaczej miejsce którego nie lubią

Wiek uczestników: 10-15

Czas trwania: 25 min.

Pomoce: -

Przebieg zabawy: Chciałbym, żebyście opisali za chwilę takie miejsce, które uważacie za szcze­gólnie nieprzyjemne, którego nie lubicie albo które nawet nienawidzicie. Jakie to jest miejsce? Dlaczego tak bardzo go nie lubicie? Gdzie znajduje się to miej­sce? Jak ono wygląda? Co tam słychać, jak tam pachnie? Kto tam jeszcze prze­bywa? Czy inni także nie lubią tego miejsca? Napiszcie także co powinno się zmienić by to miejsce nie było takie złe.

Uwagi: -

 

Opr. Marcin Kotygin

Źródło: Sabine Alex, Klaus W.Vopel, Nie ucz mnie, ale pozwól i pomóż mi się uczyć!