PIES TROPICIEL

 

CELE:

Zabawa ta uczy partnerstwa i współpracy.

Ćwiczona jest umiejętność dopasowania się do drugiej osoby na podstawie słownych informacji.

Zawodnicy uczą się wykorzystywać swoją mowę w dokładny i jednoznaczny sposób.

Celem tej zabawy jest także wypróbowanie precyzyjnego i jednoznacznego wysławiania się.

Zabawa ta wypracowuje u graczy umiejętność obserwacji.

CZAS TRWANIA: od 5 do 10 minut.

UCZESTNICY: dzieci od 8 lat. Najkorzystniejsze są małe grupy, liczące poniżej 20 osób.

MIEJSCE: w dużych pomieszczeniach lub na świeżym powietrzu.

POMOCE: opaska do przewiązania oczu dla każdego „psa tropiciela” oraz przedmioty, które należy odnaleźć.

PRZEBIEG, REGUŁY:

Zawodnicy dobierają się parami.

Jeden z zawodników staje się „psem tropicielem”, ma zawiązane oczy i kierując się słownymi wskazówkami swego partnera musi odnaleźć określony, poszukiwany przedmiot.

Gdy zabawa sprawia przyjemność można zorganizować zawody: kilka drużyn „psów tropicieli” i ich przewodników próbuje odnaleźć możliwie jak najwięcej przedmiotów, które są rozsypane po całym pomieszczeniu.

„Pies tropiciel” może być prowadzony dotykiem ciała. W takim wypadku każda z drużyn musiałaby w tym celu ustalić najpierw odpowiedni kod.

WSKAZÓWKI:

By zapewnić bezpieczeństwo zabawa ta może odbywać się w dużym kole, w obrębie którego trwają wszystkie poszukiwania.

Wszystkie „psy tropiące” winny mieć zawiązane oczy.

 

Opr. Łukasz Florczyk