POŁĄCZENI OŁÓWKAMI

 

CELE:

Zabawa ta uczy umiejętności dopasowania się do drugiej osoby.

Zabawa ćwiczy zdolność odpowiedniego reagowania na impulsy wysyłane przez drugiego uczestnika.

Dzięki tej zabawie uczestnik uczy się współpracy, partnerstwa i bycia aktywnym.

Zabawa ta ćwiczy umiejętność koncentracji, przewidywania oraz szybkiego reagowania na działania podejmowane przez współuczestnika.

CZAS TRWANIA: ok. 15 minut.

UCZESTNICY: dzieci od 8 lat; dla grup każdej wielkości.

MIEJSCE: w pomieszczeniach.

POMOCE: ołówki (ewentualnie nadmuchane balony i sprzęt muzyczny).

PRZEBIEG, REGUŁY:

Każdy uczeń otrzymuje od nauczyciela ołówek.

Uczestnicy dobierają się parami.

Uczniowie łączą się w następujący sposób: między wyciągniętymi palcami wskazującymi obu osób muszą znajdować się obydwa ołówki tak, by nikt nie trzymał ich w pojedynkę.

Uczestnicy muszą właściwie reagować na impulsy swoich partnerów. Należy wywierać nacisk na ołówki lub ustępować.

Z biegiem czasu można podnieść stopień trudności, np. poprzez wyciąganie ramion do góry lub w bok. Uczniowie mogą poruszać się w rytm muzyki lub próbować przekręcać się w czasie tańca wokół własnej osi. W późniejszym czasie można próbować zamykać oczy.

Można też utworzyć dwa koła w taki sposób, by każdy gracz miał jednocześnie dwóch partnerów, z którymi będzie połączony za pomocą ołówków i do których musi się w tym samym czasie dopasować.

WSKAZÓWKI:

W tej zabawie można użyć podkładu muzycznego, a zamiast ołówków – nadmuchane balony.

Nauczyciel powinien wpierw zademonstrować ową zabawę i sam się do niej włączyć.

Dla ułatwienia można ustalić, że najpierw jedna, a potem druga osoba przejmuje aktywną rolę.

Zabawie powinna towarzyszyć spokojna i rozluźniona atmosfera.

 

Opr. Łukasz Florczyk