BUTELKA

 

Czas: 10 min

Cele: pedagogiczne - gdy temat omawiany nie dotyczy spraw religijnych, dydaktyczne - gdy tych spraw dotyczą. (???)

Uczestnicy: cała klasa

Przebieg: Wszyscy uczestnicy siedzą w dużym kręgu lub na podłodze. Jeden członek grupy zadaje pytanie do omawianego tematu, a potem obraca leżącą na podłodze butelkę. Osoba, którą wskaże jej szyjka po zatrzymaniu się musi udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. Gdy nie potrafi tego zrobić, należy ponownie zakręcić butelką. Jeżeli również druga osoba nie wie, jak odpowiedzieć na nie, wtedy trzeba zadać inne i zakręcić butelką. Jeżeli zostanie udzielona dobra odpowiedź na zadane pytanie, wtedy osoba ta może podać swoje pytanie i zakręcić butelką, wyznaczając tego, kto na nie odpowie. Pytający zajmuje miejsce uczestnika, który odpowiedział na pytanie.

Pomoce: pusta butelka

Wskazówki: Ćwiczenie to nadaje się też do wykorzystania we wprowadzeniu do danego tematu, gdy chodzi o odświeżenie dotychczasowej wiedzy oraz poglądów całej grupy i poszczególnych osób. Na przykład: Odpowiedz mi w trzech zdaniach, co przychodzi ci na myśl, gdy słyszysz słowo „ AIDS”

 

Opr. Leszek Lepiorz