POWOŁANIE (POWOŁANIE UCZNIÓW)

 

Cele: chęć przebywania z Panem Jezusem

Czas: 10 min

Uczestnicy: cała klasa

Przebieg: Jeden z członków grupy odgrywa role Jezusa. Ewentualnie bierze do ręki figurę Jezusa. Chodzi po całej Sali i zatrzymuje się przy jednym z członków grupy. Mówi: „Chodź ze mną, czy chcesz być moim uczniem?” Jeśli zapytana osoba chce pójść z nim odpowiada: „ Być uczniem Jezusa?- oczywiście, że tak. Chętnie pójdę z tobą”. Ramię w ramię idą dalej razem, aby powołać jeszcze innych uczniów. Na zakończenie członkowie grupy rozmawiają na temat swoich doświadczeń. Prowadzący czyta fragment z Mk 1,16-20 o powołaniu uczniów.

Pomoce: brak, ewentualnie figurka Jezusa

Wskazówka: brak

 

 

Opr. Leszek Lepiorz