KALENDARZ

 

Cele: Pedagogiczna- nauka nowego materiału oraz dydaktyczna- uczeń poznaje treści religijne, może zmienić swe życie na lepsze.

Czas:15 min.

Uczestnicy: cała klasa

Przebieg: Uczestnicy zostają podzieleni na cztery grupy. Każda z nich otrzymuje zadanie polegające na wyszukaniu przy pomocy kalendarza ważnych dni w okresie Wielkanocnym. ( Niedziela Palmowa, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota). Każdej z grup przydzielamy jeden z tych dni. Ma ona przedstawić go na rysunku oraz zastanowić się nad akcentami tego dnia oraz nad tym, co jest w nim szczególne. Grupy przedstawiają sobie nawzajem rezultaty swojej pracy i opowiadają historię z Biblii odpowiednią dla „swojego” dnia.

Pomoce: kalendarz na cały rok, papier, przybory do pisania, leksykony, encyklopedie.

Wskazówki: brak                

 

Opr. Leszek Lepiorz